Privacy beleid en Cookies

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bungalowpark Bavelds dennen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van bungalowpark Bavelds dennen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan bungalowpark Bavelds dennen verstrekt. Bungalowpark Bavelds dennen kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

  •      Uw voor- en achternaam
  •      Uw adresgegevens
  •      Uw telefoonnummer
  •      Uw mailadres
  •      Uw IP-adres

Waarom bungalowpark Bavelds dennen gegevens nodig heeft

Bungalowpark Bavelds dennen verwerkt u persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden

Daarnaast kan bungalowpark Bavelds dennen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bevestigen van gemaakte reserveringen.

Hoe lang bungalowpark Bavelds dennen gegevens bewaard

Bungalowpark Bavelds dennen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Bungalowpark Bavelds dennen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van bungalowpark Bavelds dennen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Bungalowpark Bavelds dennen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bungalowpark Bavelds dennen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus vergregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in het Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporteren over de website aan bungalowpark Bavelds dennen te kunnen vertrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bungalowpark Bavelds dennen heeft hier geen invloed op.

Bungalowpark Bavelds dennen heeft Google geen toestemming gegeven om via Bavelds dennen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bavelds-dennen.nl. Bungalowpark Bavelds dennen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Bungalowpark Bavelds dennen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bungalow Bavelds dennen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de  indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door bungalowpark Bavelds dennen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met bungalowpark Bavelds dennen op via info@bavelds-dennen.nl . www.bavelds-dennen.nl is een website van bungalowpark Bavelds dennen.

Bungalowpark Bavelds dennen is als volgt te bereiken:

Post & vestigingsadres: Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Enschede Nr. 06050760
Telefoon: 0541-352393
E-mailadres: info@bavelds-dennen.nl

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen.